Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2017

Hôm nay (28.9), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Hưng Yên tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2017, sau khi kết thúc 2 nội dung diễn tập đầu giờ sáng theo kế hoạch là: Xem băng tổng hợp các nội dung diễn tập ngày thứ nhất và ngày thứ hai; Thực binh tiến công địch đổ bộ đường không vào KVPT tỉnh.
Dự lễ bế mạc có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.
Các đại biểu dự lễ bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2017
Các đại biểu dự lễ bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2017
 
Tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh báo cáo đánh giá kết quả diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 khẳng định: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 đã hoàn thành tốt các nội dung, an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 là cuộc diễn tập vận hành cơ chế lãnh đạo, có thực binh nhiều nội dung, mang tính tổng hợp cao. Thông qua diễn tập đã nâng cao một bước cả nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh trong xây dựng và hoạt động của KVPT…
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2017
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2017
 
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập của các cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, các lực lượng tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các nghị quyết, quyết định của Chính phủ về KVPT và chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ diễn tập, đồng thời làm tốt công tác bảo đảm mọi mặt cho cuộc diễn tập. Quá trình diễn tập đúng ý định, đầy đủ các bước, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm đúng phương châm hiệu quả, bí mật, an toàn và tiết kiệm…
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3 trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt diễn tập KVPT tỉnh năm 2017

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3 trao Bằng khen của Bộ Tư

lệnh Quân khu 3 tặng các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ trong đợt diễn tập KVPT tỉnh năm 2017

 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong những năm tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số vấn đề chủ yếu: Tiếp tục quan tâm hơn nữa về xây dựng KVPT tỉnh vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận, lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Chủ động xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, huấn luyện lực lượng quân nhân dự bị theo đúng quy định…
 
Phát biểu bế mạc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy- Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đối với tỉnh Hưng Yên trong nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung và quá trình chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, các nội dung của cuộc diễn tập nói riêng thành công tốt đẹp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt diễn tập KVPT tỉnh năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập

thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt diễn tập KVPT

tỉnh năm 2017

 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành, các đơn vị, tập thể, cá nhân và lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong cuộc diễn tập vừa qua. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các  ban, sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố cần làm ngay một số nhiệm vụ ngay sau cuộc diễn tập là: Tiếp tục nghiên cứu vận dụng thật sát với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết TW8 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra.
Toàn cảnh lễ bế mạc cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2017
Toàn cảnh lễ bế mạc cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2017
 
Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các ban, sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường  tuyên truyền, giáo dục và quán triệt sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Đồng thời thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan đến nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương. Các cấp, các ngành, các huyện, thành phố cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến ở các cấp, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Chú trọng, làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh gắn với việc xây dựng các cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
 
Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân; UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 27 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt diễn tập KVPT tỉnh năm 2017.

Nguồn tin: baohungyen.vn