Hướng dẫn khám, chữa bệnh ngoại trú

Tất cả các bệnh nhân tâm thần sau khi được hội chẩn, ra viện tại bệnh viện tâm thần Hưng Yên đều được cấp số lượng thuốc đủ dùng trong 15 ngày. Sau đó, để có thể được điều trị thường xuyên (với một số bệnh), gia đình bệnh nhân nên đến các phòng khám tâm thần thuộc các Trung tâm y tế quận, huyện để được hướng dẫn làm thủ tục khám, lập sổ lĩnh thuốc ngoại trú hàng tháng ngay tại trạm y tế xã, phường.

A- Lập bệnh án ngoại trú: Mỗi bệnh nhân tâm thần muốn điều trị ngoại trú phải được lập một bệnh án để lĩnh thuốc hàng tháng tại trạm y tế xã, phường. Người lập bệnh án ngoại trú là các thầy thuốc phụ trách tâm thần của các Trung tâm y tế. Chỉ lập bệnh án trong các trường hợp sau:


1. Khi có giấy ra viện của các bệnh viện chuyên khoa:

  • Bệnh viện tâm thần Hà Nội
  • Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức
  • Bệnh viện tâm thần trung ương I
  • Viện sức khỏe tâm thần quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện tâm thần  ban ngày Mai Hương
  • Khoa tâm thần – Viện nhi trung ương
  • Khoa tâm thần – quân y viện Viện 103…

Riêng đối với các trường hợp được chẩn đoán Động kinh: có thể là giấy ra viện của khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai, Thanh Nhàn, Viện nhi trung ương…

2. Giấy gửi về điều trị ngoại trú tại địa phương của khoa khám bệnh – Bệnh viện tâm thần Hà Nội và phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức.

3. Được chẩn đoán xác định trong các buổi khám phát hiện bệnh nhân mới tại xã, phường khi triển khai chương trình Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng.

4. Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận bệnh của bệnh viện tâm thần Hà Nội, nếu bệnh nhân có nhu cầu điều trị lâu dài có thể lập bệnh án và cấp thuốc.

Đối với các trường hợp bệnh nhân chỉ có giấy ghi kết quả điện não, đơn thuốc điều trị từng đợt… của các cơ sở y tế khác ngoài bệnh viện tâm thần Hà Nội, chưa đủ điều kiện lập bệnh án ngoại trú thì giới thiệu bệnh nhân đến khám xác định tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội.

B- Lịch khám :

- Mỗi Trung tâm y tế quận, huyện có lịch khám bệnh, cấp sổ điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mới hoặc sau khi ra viện vào một ngày cố định hàng tuần để thuận tiện cho bệnh nhân không phải đi lại nhiều.

- Bệnh nhân được cấp thuốc điều trị 1 đợt (15 ngày) tại phòng khám tâm thần – Trung tâm y tế quận, huyện cho những bệnh nhân mới lập sổ hoặc sau khi ra viện (trong lúc chờ đến kì lấy thuốc tại trạm y tế xã, phường để đảm bảo không bị cách quãng điều trị).

C- Khám định kì tại các trạm y tế xã, phường:

- Gia đình đưa người bệnh đến khám tại trạm y tế xã, phường phải mang theo ‘Sổ cấp thuốc ngoại trú cho bệnh nhân’. Sổ cấp thuốc ngoại trú phải được ghi rõ chẩn đoán, kí tên và đóng dấu phòng khám tâm thần vào trang đầu tiên của quyển sổ (khi cấp  sổ mới hoặc thay sổ) để đảm bảo tính pháp lý.

- Bệnh nhân được cấp thuốc 15 ngày/lần. Mỗi lần cấp thuốc, sổ cấp thuốc ngoại trú của bệnh nhân được ghi số lượng thuốc, liều dùng, cách dùng và ngày hẹn khám tiếp theo. Ngày lĩnh thuốc của mỗi trạm y tế thường vào một hai ngày cố định hàng tháng để gia đình và bệnh nhân dễ nhớ./.